iPhone impressie van opening

Toespraak 9.9.2012 Ellen Klaus

Game designers aan het werk - Kaaspakhuizen Bierkade-opening

De stichting vroeg mij iets te zeggen over het belang van het stimuleren en het binden van creativiteit aan de stad. Dat doe ik graag.

Mijn naam is Ellen Klaus, ik werk bij Cultuurcompagnie Noord-Holland, de uitvoeringsorganisatie voor kunst en erfgoed van Provincie Noord-Holland en ik houd me bezig met het verbinden van creatieve professionals bij het oplossen van vraagstukken van bedrijven en instellingen: bij herbestemmingsvraagstukken: het vinden van nieuwe bestemmingen voor oude karakteristieke gebouwen door het bijeenbrengen van creatieven en het ontwikkelen van regionale beeldverhalen om een gebied op de kaart te zetten zoals Westfriesland met het programma Westfriese Omringdijk.

De inzet van creativiteit en creatieve professionals bij de opgaven die ik onder handen krijg is hierbij een succesfactor. Want met creativiteit kun je bestaaande patronen doorbreken en nieuwe combinaties tot stand brengen.

citaat:
Creativiteit is populair in onze hedendaagse westerse samenleving. Creativiteit straalt eenbepaald imago uit en geeft identiteit. Dit blijkt niet alleen op te gaan voor individuen, maar ook voor steden zoals Hoorn. Om te concurreren is creativiteit noodzakelijk om op te
vallen, opvallen is noodzakelijk om economische groei te genereren.
De economie van bedrijven lijkt ingeruild te zijn voor een economie van mensen: creatieve mensen bepalen waar het met bedrijven heen gaat en niet andersom’ Roger van de Groep, 2004.
In de bestuurskamers van grote bedrijven krijgt creativiteit een grotere rol, bedrijven organiseren labs of cross-over sessies met creatieven en kunstenaars.

In een creatieve broedplaats komt dat allemaal bij elkaar. Daar komen verschillende creatieven bij elkaar en zij brengen nieuwe ideeen voort.
Daar waar vroeger culturele broedplaatsen gekraakte bedrijfspanden waren, zijn het nu beschikbaar gestelde gebouwen die een aanvulling vormen op het voorzieningenniveau en bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt, wijk en stad. Door de aanwezige kunstdisciplines draagt een broedplaats in economische zin bij aan de innovatieve bedrijvigheid van de stad. Het geeft reuring en maakt het aanzien van de stad aantrekkelijker.

Broedplaatsen bestaan natuurlijk al lang, vroeger heette het vrijplaatsen, vanaf de jaren 70 in Amsterdam. In de vrijplaatsen, vaak in kraakpanden, woonden en werkten individuele kunstenaars . Beginnende bedrijven bouwden er een bestaan op. Deze plaatsen werden gekenmerkt door zelfbeschikking, experimenteer mogelijkheden, synergie, onderlinge kruisbestuiving, verantwoordelijkheid en eigen initiatief. In deze multifunctionele panden kon er
contact worden gelegd met verschillende soorten mensen en in de publieke ruimten kunnen bezoekers op hun eigen manier gebruik maken van de expositiemogelijkheden.
Er hing een ongedwongen atmosfeer en Amsterdam was voor velen ‘hot and happening’

Sinds eind jaren 90 werden de meeste van deze vrjiplaatsen gelegaliseerd is er een broedplaatsen beleid ontstaan. Met als doel om een interdisciplinaire mix huis te vesten van beeldende kunstenaars, dans- en theater groepen en creatieve ondernemers.
Hierbij zou er ook plaats zijn voor publieke functies, zoals cafés, restaurants en bioscoopzalen.
Door verschillende functies met elkaar te mengen zouden deze locaties
volgens de gemeente uit kunnen bloeien tot innovatieve, culturele plekken waar verschillende mensen elkaar zouden kunnen treffen.

In 2000 kreeg dit project de naam ‘Broedplaats Amsterdam’. Het is mooi dat ook Hoorn nu zijn eigen broedplaats ontwikkelt. Want in deze tijd, waar de oude mechanismen van projectontwikkeling niet meer functioneren, en gebiedsontwikkeling 3.0 zijn intrede doet, daar waar het nu vooral gaat om betekenis en identiteit, en het ondersteunen van gezamenlijke inititiatven de kern vormt, is deze nieuwe broedplaats een prachtig initiatief.

Deze creatieve broedplaats kan een prachtige stimulans zijn op de eigentijdse ontwikkeling van het centrum van Hoorn en het monumentale karakter daarvan een eigentijds aanzien geven.
Kansrijk als ontmoetingsplek met en voor bewoners, voor inspiratie en samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en bestuur.

Kansrijk als er nieuwe intiatieven mogen groeien en bloeien –
en last but not least: als de broedplaats vooral ook een beetje vrijplaats mag blijven.

Hoorn, 9 september 2012
Ellen Klaus

Atelierweekend druk bezocht!

Ook dit jaar organiseert Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken de jaarlijkse Open Atelier Route in Hoorn. Meer dan veertig professionele kunstenaars uit Hoorn tonen op verschillende plekken hun atelier en werk aan het publiek. Ook in de Kaaspakhuizen Bierkade exposeren verscheidende kunstenaars. En het is mooi om te zien dat het eerste weekend van de Atelier Route al druk is bezocht.

Opnames van Hoorn TV van de Atelier Route 2012. Deze opnames zijn in oktober te zien op de website van Radio Hoorn (www.radiohoorn.nl).

Volgende weekend (8 & 9 september) vindt de Atelier Route ook plaats. Naast de Kaaspakhuizen aan de Bierkade zijn er ook werken van verschillende kunstenaars te bewonderen in De Boterhal (Kerkplein), de ateliers in de voormalige Jozef School (Achterom 19), de ateliers in het Buismangebouw, (Muntstraat 7) en de ateliers in de Muntstraat 4.

Kunstwerken aan de muur in het voormalige Museumcafé.

Werk te zien tijdens de Atelier Route 2012 op de 3e verdieping Kaaspakhuizen Bierkade.