Het bestuur

Wij zijn het bestuur van de stichting Creatieve Broedplaatsen Hoorn & West-Friesland:

Patricia Kusters – voorzitter
Mark Leek – secretaris
Piet Mol – penningmeester, technische zaken/verhuur flex- & werkplekken
Bas de Vries – algemeen bestuurslid (namens de huurders)

Het bestuur vergadert elke 4 weken. Voor meer informatie over het bestuur en de doelstellingen van de creatieve broedplaats ‘Kaaspakhuizen Bierkade’ kunt u contact opnemen met Patricia Kusters – voorzitter (patricia@kaaspakhuizenbierkade.nl) of Mark Leek – secretaris (secretaris@kaaspakhuizenbierkade.nl).